top of page

Underlaget til ferdigplen bør ideelt settbestå av 10 - 15 cm sandblandet matjord eller annet god, noe porøs jord. Plantejord o.l. kan også benyttes.


Denne må være mest mulig fri for steiner og andre fremmedlegemer.


Det er viktig at underlaget hvor plenen skal legges ikke er altfor kompakt. Dette for å sikre god kontakt mellom røttene og underlaget.


Har dere svært kompakt jord bør denne evt. løses opp ved f.eks jordfreser, eller det bør legges et nytt lag med egnet jord (sandblandet jord).


Overflaten avrettes nøyaktig, slik at ferdigplenen kan legges på et plant underlag. Ungå svanker hvor vann kan bli stående, og husk å lage fall vekk fra grunnmur.


Jorda bør være lett fuktig.


Det er viktig med et godt forarbeid for å oppnå best mulig resultat.

bottom of page