top of page

Ønsker du ikke å legge plenen selv ? Vi kan gjøre dette for deg .

Området må da være klart til legging, dvs at nødvendig forarbeid skal være utført.

Har du ikke noen mulighet til å gjøre forarbeidet selv,ber vi deg ta kontakt for å se om vi kan finne løsninger på dette. Er området som det skal legges plen på lett tilgjengelig,kan du få en pris pr kvadratmeter ferdig lagt. I tilfeller hvor det er lang avstand mellom parkering og plenområdet, vil det i de fleste tilfeller gis en pris på timebasis. Det gjøres oppmerksom på at vi i perioder med stor pågang, ikke kan ta på oss legging av plen på kort varsel, og med korte tidsfrister. Ventetid må tidvis påregnes. Vi anbefaler derfor at dere et ute i god tid, selv om det er flere måneder til plenen skal legges. 

bottom of page